برچسب: کیفیت خودروی داخلی

PSA-Iran-fabrika
ایرادات خودروهای داخلی رو شد.

شرکت بازرسی کیفیت برای اولین بار با استفاده از معیار IQS (مطالعه کیفیت اولیه)، ایرادات خودروهای موجود در کشور را مورد بررسی قرار داده و بر این اساس برندهای داخلی بیشترین ایرادات را به خود اختصاص داده‌اند.