برچسب: 100 شرکت برتر اقتصاد ایران

رتبه داران خودروسازی داخلی کدامند؟

بررسی لیست ۱۰۰ شرکت برتر سال گذشته نشان از آن دارد، که سال گذشته نیز خودرویی‌ها همچون سالجاری توانسته‌اند شش رتبه را از آن خود کنند.