برچسب: 2017 CX-5

نگاهی گذرا به مزدا ۲۰۱۷ CX-5

خودروسازی ژاپنی مزدا از محصول جدید خود ( ۲۰۱۷ CX-5) رونمایی کرد.