برچسب: BYD Co

تلاش برای طراحی خودرو خودران چینی

شرکت موتور جست و جوی بایدو با شرکت چری، BYD Co و بایک موتور متحد شده است و شرکت تجارت الکترونیکی علی بابا هم با سایک موتور پیمان همکاری بسته و به طور مشترک در زمینه فناوری اتوماتیک کار می‌کنند.