برچسب: ford 2016

فورد فیستا، اشتیاق رانندگی

فورد نسل جدید «فورد فیستا» را در آلمان معرفی کرد، خودرویی که پیشرفته ترین خودروی کوچک دنیا است.