برچسب: i inside 2017

بی ام و نسل آینده i inside

bmw i inside خودرویی که برای آیندگان طراحی و برنامه‌ریزی شده است و تمام انتظارات نسل آینده‌ی بشر را از هم‌اکنون پیش بینی کرده است.