برچسب: mvm 550

ام وی ام ۳۱۵ و آریزو۵ روی آسانسور افزایش قیمت

تغییرات قیمت خودرو در سال جدید گریبان مدیران خودرو را هم گرفت.