برچسب: mvm x22

ام وی ام ۳۱۵ و آریزو۵ روی آسانسور افزایش قیمت

تغییرات قیمت خودرو در سال جدید گریبان مدیران خودرو را هم گرفت.

شگفتی جدید مدیران خودرو با قیمتی باورنکردنی

کراس اوورX٢٢ مدیران خودرو با قیمتی بین ۵۶ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان تا ۶۶ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان در دو نوع دستی و اتومات با دردو نوع نرمال و اسپرت رو نمایی وپیش فروش نقدی و اقساطی آن آغاز شد.