برچسب: Renault Sport در نمایشگاه تهران

حضور Renault Sport R.S. 01 در نمایشگاه تهران

رنو با نمایش R.S.01 در نمایشگاه خودرو تهران به خوبی قدرت خود در طراحی خودروهای جذاب را به رخ رقبای خود کشید و نشان داد که تنها در تولید نمونه‌‌های شهری و مقرون به صرفه فعالیت ندارد.