برچسب: Rolls-Royce

جنگ ستارگان در آسمان خودروی جهان

خودروسازان بزرگ جهان کمتر به کاهش شدید قیمت محصولات خود تن می‌دهند و همین مساله وجه اثباتی فروش را برای آنها پررنگ‌تر می‌کند. برندسازی یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های فروش در میان خودروسازان بزرگ جهان است