برچسب: SF70H 2017

قهرمان جدید فراری در پیست مسابقه

فراری امید زیادی به موفقیت خودروی جدید خود دارد و سرمایه‌گذاری زیادی برای توسعه‌ی آن انجام داده است. SF70H در برخی بخش‌ها تفاوت‌های زیادی با سایر خودروهای فصل ۲۰۱۷ فرمول یک دارد که ورودی‌های هوای پیشرانه یکی از بارزترین آن‌ها است