loading
عنوان پاپ اپ از شده

ورود به سایت
20,560 آگهی فعال
5,023 فروخته شده
28,442 تعداد کاربران
روز 322 فعالیت سایت
تعرفه ثبت آگهی فروش ماشین
تعرفه ثبت آگهی فروش ماشین
نوع آگهی رایگان طلایی
مدت اعتبار آگهی (روز) 365 365
تعداد عکس 4 32
تعداد بروزرسانی 1000 1000
اولویت در زمان تایید آگهی
آمار نمایش آگهی
ارسال ایمیل به خریداران
ارسال پیامک به خریداران
حداکثر تعداد آگهی نامحدود نامحدود
قیمت (تومان) 0 53,900

راهنمایی : اگر میخواهید بیش از یک آگهی ثبت کنید، جهت سهولت در محاسبه مبلغ کل آن، میتوانید از محاسبه‌گر تعرفه ثبت آگهی استفاده کنید.

تخفیف بابت تعداد آگهی
در صورتیکه در مدت 30 روز پس از ثبت یک آگهی، اقدام به ثبت آگهی جدید از همان نوع نمایید، آگهی جدید شامل تخفیف شده و قیمت آن به شرح جدول ذیل میباشد. (قیمتها به تومان)
آگهی دوم 0 43,900
آگهی سوم 0 37,900
آگهی چهارم 0 31,900
آگهی پنجم 0 27,900
آگهی ششم 0 23,900
آگهی هفتم 0 19,900
آگهی هشتم 0 16,900
آگهی نهم 0 13,900
آگهی دهم و بعد از آن 0 9,900