loading
عنوان پاپ اپ از شده

ورود به سایت
سایت عنوان
19,223 آگهی فعال
4,343 فروخته شده
26,212 تعداد کاربران
روز 285 فعالیت سایت
تعرفه ثبت نمایشگاه ماشین
امتیازات ثبت نمایشگاه ماشین
صفحه اختصاصی نمایشگاه در سایت ماشین
ایمیل رایگان در سایت ماشین
تلفن و فکس نمایشگاه
آدرس پستی نمایشگاه و نمایش بر روی نقشه
توضیحات در مورد نمایشگاه (سابقه کار ، مدیریت و ...)
ارائه آگهی های فروش ماشین از منوی اختصاصی نمایشگاه ماشین
تعداد عکس از نمایشگاه در صفحه اختصاصی 10
درصد تخفیف در ثبت آگهی فروش ماشین 10
تعرفه ثبت نمایشگاه ماشین (تومان)
حق عضویت ماهیانه 19,000
حق عضویت سه ماهه با 10% تخفیف 51,000
حق عضویت شش ماهه با 20% تخفیف 91,000
حق عضویت یکساله با 30% تخفیف 160,000
نکته : به مبالغ فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.