loading
عنوان پاپ اپ از شده

ورود به سایت
18,118 آگهی فعال
11,275 فروخته شده
32,945 تعداد کاربران
روز 381 فعالیت سایت
تعرفه ثبت نمایشگاه ماشین
امتیازات ثبت نمایشگاه ماشین
صفحه اختصاصی نمایشگاه در سایت ماشین
ایمیل رایگان در سایت ماشین
تلفن و فکس نمایشگاه
آدرس پستی نمایشگاه و نمایش بر روی نقشه
توضیحات در مورد نمایشگاه (سابقه کار ، مدیریت و ...)
ارائه آگهی های فروش ماشین از منوی اختصاصی نمایشگاه ماشین
تعداد عکس از نمایشگاه در صفحه اختصاصی 10
درصد تخفیف در ثبت آگهی فروش ماشین 10
تعرفه ثبت نمایشگاه ماشین (تومان)
حق عضویت ماهیانه 19,000
حق عضویت سه ماهه با 10% تخفیف 51,000
حق عضویت شش ماهه با 20% تخفیف 91,000
حق عضویت یکساله با 30% تخفیف 160,000
نکته : به مبالغ فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.